Jak je to dnes s knihami a čtením obecně? Čtou lidé stále knihy tak nadšeně, jako tomu bylo dříve? Obecně nejspíš můžeme konstatovat, že nikoli. Mladá generace čtení většinou příliš neholduje, je to dáno zejména tím, že vyrostla na televizi a počítači, tedy moderních médiích, nositelích informací a zábavy. Střední a starší generaci knihy stále zajímají a snaží tuto vášeň předat i svým dětem a vnoučatům. S jakým úspěchem to je otázka. Většinou argumentují tím, že knihy zvětšují slovní zásobu, těžko ale říct, jestli toto přesvědčování funguje. Na obranu nečtenářů můžeme říct, že při dnešních cenách knih Knihkupectví poněkud bojují mezi lidmi o svou přízeň. Skupovat všechny knižní novinky by se opravdu prodražilo. Na druhou stranu existuje ale obrovské množství knihoven, a členství není příliš velkou finanční položkou. Uvažovat směrem, že učebnice, odborná literatura, kterou jsme přečetli ve školních lavicích, stačí, bude asi chybné. Čtení nás obohacuje, rozvíjí naši fantazii, o kterou nás televize a filmy připravují, tím, že nám představují už vizuálně hotový produkt. Pokud tedy nečtete, zkuste si pořídit alespoň jednu knihu o něčem, co vás zajímá a začíst se do ní.