Lhasa je hlavní město Tibetu, země, která je již téměř 60 let okupována Čínskou lidovou republikou. Palác Potála a Norbulingka patřící do Světového dědictví UNESCO jsou tradičními centry tibetského buddhismu (především sekty Gelugpa) a do roku 1959 byly také sídlem dalajlámů.

Kvůli čínské kulturní revoluci byla naprostá většina tibetských historických a náboženských památek v minulém století zničena. Některé však byly zachovány a v posledních letech opraveny, aby mohly sloužit turistickému ruchu.

Podle sčítání z roku 2004 žije ve Lhase 257 400 obyvatel. Přestože si Lhasa zachovala mnoho krásy, již dávno není tou historickou Lhasou známou z knih a filmů. ČLR ji totiž nechala z velké části přestavět a z Číny proudí do celého Tibetu z popudu centrální vlády čínští osadníci.

'FOTO: Lhasa a palác Potála (Tibet)' č.1
Palác Potála, bývalé sídlo Jeho Svátosti Dalajlamy | Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0
'FOTO: Lhasa a palác Potála (Tibet)' č.2
Bílý palác (část Potály) | Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0
'FOTO: Lhasa a palác Potála (Tibet)' č.3
Tichý park s rybníkem a kaplí nacházející se za palácem Potála | Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0
'FOTO: Lhasa a palác Potála (Tibet)' č.4
Lhaské údolí s klášterem Sera v popředí | Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0
'FOTO: Lhasa a palác Potála (Tibet)' č.5
Barkhor, místo pro meditaci v chůzi i pro nákupy | Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0
'FOTO: Lhasa a palác Potála (Tibet)' č.6
Nová muslimská mešita ve Lhase | Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0
'FOTO: Lhasa a palác Potála (Tibet)' č.7
Farmářský trh ve Lhase | Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0
'FOTO: Lhasa a palác Potála (Tibet)' č.8
Moderní Lhasa (foceno směrem od Potály) | Licence: GNU Free Documentation License
'FOTO: Lhasa a palác Potála (Tibet)' č.9
Dřevěné formy v klášteře Sera | Licence: GNU Free Documentation License
'FOTO: Lhasa a palác Potála (Tibet)' č.10
Debatující mniši | Licence: GNU Free Documentation License
'FOTO: Lhasa a palác Potála (Tibet)' č.11
Fontána v noční Lhase | Licence: GNU Free Documentation License
'FOTO: Lhasa a palác Potála (Tibet)' č.12
Lhasa po čínské přestavbě | Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0
'FOTO: Lhasa a palác Potála (Tibet)' č.13
Stará Tibeťanka s modlícím mlýnkem na Barkhoru | Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0
'FOTO: Lhasa a palác Potála (Tibet)' č.14
Modlitby na prostranství před klášterem Jokhang | Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0
'FOTO: Lhasa a palác Potála (Tibet)' č.15