Erg Chebbi, obrovské moře písku, je zřejmě nejznámějším písečným přesypem Maroka. Nachází se přibližně 40 kilometrů na jihovýchod od Erfoudu (31°26′10″N 4°13′58″W) a výška jeho dun dosahuje až 150 metrů. Je 22 kilometrů dlouhý a 5 kilometrů široký.

Nejbližším turistickým centrem je vesnice Merzouga. Místní obyvatelé věří, že všechen ten písek jim seslal bůh jako trest za to, že vyhnali unaveného poutníka. Duny jim mají být lekcí, aby tak již znovu nikdy neučinili.

'FOTO: Erg Chebbi (Maroko)' č.1
Duny v okolí vesnice Merzouga | Licence: GNU Free Documentation License
'FOTO: Erg Chebbi (Maroko)' č.2
Vesnice v dunách Ergu Chebbi | Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0
'FOTO: Erg Chebbi (Maroko)' č.3
Licence: GNU Free Documentation License
'FOTO: Erg Chebbi (Maroko)' č.4
Licence: GNU Free Documentation License
'FOTO: Erg Chebbi (Maroko)' č.5
Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0
'FOTO: Erg Chebbi (Maroko)' č.6
Licence: GNU Free Documentation License
'FOTO: Erg Chebbi (Maroko)' č.7
Licence: GNU Free Documentation License
'FOTO: Erg Chebbi (Maroko)' č.8
Licence: GNU Free Documentation License
'FOTO: Erg Chebbi (Maroko)' č.9 'FOTO: Erg Chebbi (Maroko)' č.10
Licence: GNU Free Documentation License
'FOTO: Erg Chebbi (Maroko)' č.11
Licence: Creative Commons Attribution 2.0
'FOTO: Erg Chebbi (Maroko)' č.12
Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0